Historie pedikúry

PEDIKÚRA A JEJÍ HISTORIE 
Pravidelná péče o tělo má svou dávnou tradici. V některých údobích historie vzkvétala, v jiných byla zatlačována. V každém případě se datuje několik tisíciletí před Kristem. Hygienická očista těla nebyla rozšířená mezi všechen lid, ale byla výsadou pouze určitých vrstev.Ve starověkém Římě a Řecku měla hygiena těla vysokou úroveň. Oblíbeným místem očisty, odpočinku a zábavy se staly lázně. Úroveň hygieny, ale i odívání a obouvání ve středověku byla nízká. Závadná obuv zhoršovala anatomicky tvar nohy a poškozovala její funkci.videlná péče o tělo má svou dávnou tradici. 
Již 15 tisíc let před Kristem používal pračlověk malé hrubé mušle, které mu posloužily k tvarování nehtů a lávové kameny (známé pod pojmem pemza), k vyhlazení tvrdé kůže na rukou i nohou.Lazebníci a ranhojiči věnovali zvýšenou péči nohám. Používali léčebné koupele s přísadami bylin, solí a odvarů.Na přelomu 19. století se ve Francii, v Německu, začala rozvíjet léčebná péče o lidskou nohu. Ve městech se objevovaly živnosti zabývající se péči o nohy.
Dr. Scholle je zakladatelem moderní pedikúry. Zavedl a rozšířil pedikérská pracoviště po celém světě. Pracovali zde vyškolení pedikéři, kteří ovládali péči o nohy po stránce praktické i teoretické. Doporučovali klientům ortopedické pomůcky, které Dr. Scholle vyráběl. V péči o nohy znamenalo toto spojení teorie a praxe veliký pokrok.V době Baťových obchodních domů, došlo i u nás k rozmachu pedikúry. V 70. až 80. letech 20. století se péče o nohy zhoršila. Osvěta byla jen velmi malá, ubylo pracovišť pedikúry. Ke zlepšení došlo po roce 1990.
V současné době se pedikúra dostává do popředí zájmu klientů i klientek především proto, že to není pouze kosmetická záležitost, ale také věc zdravotní a relaxační.. Obojí Vám nabízí služby našeho Studia.