UPOZORNĚNÍ

MILÉ KLIENTKY, VÁŽENÍ KLIENTI, 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE MNOŽÍ PŘÍPADY,  KDY KLIENT NA PEDIKURU VŮBEC NEPŘIJDE, 
PŘESTOŽE JE MU ZASLÁNA PŘIPOMÍNACÍ SMS DEN PŘEDEM  (POPŘ.MAIL) 
NEBO SE REZERVACE VČAS, TJ.NEJMÉNĚ10HOD.PŘEDEM,  NEZRUŠÍ, 
JSEM NUCENA NAÚČTOVAT PŘI PŘÍŠTÍ NÁVŠTĚVĚ 100,- Kč  STORNO POPLATEK,  
 
                                                                                                                                 DĚKUJI ZA POCHOPENÍ

 

NOVÁ SLUŽBA - NEHTOVÁ PROTETIKA

Nehtová protetika UNGUISAN je metoda náhrady přirodnich nehtů umělými a to jak u nohou, tak i rukou. Tato metoda byla vynalezena panem Josefem Greppmayrem (1901 – 1977) a následně v roce 1953 patentována. Postupem času podstoupila další vývoj a propracování a dnes je pravděpodobně nejuniverzálne?jší a nejpropracovanější formou náhrady přírodních nehtů.

Nehtová protetika je neoddělitelně spjata s hmotou UNGUISAN. 

Název je složen ze dvou latinských slov „unguis“ – nehet a „sanus“ – zdraví. 

Cílem této léčby je uzdravit přírodní nehet.                                                     

 

 

 

Proč chodit na pedikúru ?

 

Každý den člověk ujde v průměru 6000 kroků. Takové námaze se pokožka chodidel brání tím, že tvrdne, rohovatí a bez nutné péče praská. Chodidla jsou velmi přetěžovanou částí těla, která si zaslouží pozornost, aby se nestala zdrojem nepříjemných bolestí až utrpení. V nevhodné obuvi se teplota v botě zvyšuje o několik stupňů a způsobuje ještě větší tlak na celou oblast. Také  tření z příliš těsných střevíčků neprospívá a bývá příčinou nepříjemných mozolů a otlaků.

 

Přestože je pedikúra velmi důležitá, ještě stále najdeme mnoho lidí, kteří tuto péči podceňují a kteří ji berou jen jako nepodstatnou péče o tělo. Zapomínáme  na to, že nohy nás nosí celý život a že si tedy jistou péči zaslouží.Pedikérská péče o nohy má význam zdravotnické prevence, tzn. pravidelnou péčí se předchází onemocnění nohou a dolních končetin. Pravidelně prováděná pedikúra může odstranit vady, které by při zanedbání vedly k trvalým obtížím a deformitám nohy. Péče o nohy s již vyvinutými deformitami se řadí k zdravotnické péči a právě zde má pedikúra uplatnění. Různé deformity a onemocnění nehtů nelze často úplně odstranit a zbývá zde odborná pravidelná péče, která zabraňuje zhoršení těchto obtížných změn a zamezuje větším bolestem.

PAMATUJTE : ZDRAVÉ NOHY NEBOLÍ !